10 de maig 2009

Fira Modernista 2009

La Fira Modernista d'aquest any 2009 a Terrassa té com a únic tren protagonista el de la foto, que molt ben muntat pel Club Ferroviari de Terrassa demostra el funcionament de la locomotora de vapor amb carbó, foc i aigua de manera estàtica, fent molts km però sense moure's de lloc.